TÜBİTAK 1512 BİGG GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK, 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı İş Fikirleriniz için 900.000 TL'ye kadar yatırım desteği ile şirketleşmelerini desteklemektedir.

Uygulayıcı Kuruluşlar, girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması, değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteğinin verilmesi gibi ilk aşama faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.
ration

BİGGbio

Marmara Teknokent yürütücülüğünde TÜBİTAK MAM, ODTÜ TEKNOKENT, ReDis Innovation ve Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen BİGGbio projesi 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır.

Uygulayıcı Kuruluşlar, girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması, değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteğinin verilmesi gibi ilk aşama faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

ODAK ALANLAR

Yeşil Büyüme

İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik

Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım

Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Başvuru Şartları

1

riding-scooter.svg
Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adayları.

2

graduation-cap
Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun kişiler.

3

briefcase
Herhangi bir şirket ortağı olmayan kişiler.

TÜGİP- Türkiye Gıda İnovasyon Platformu

TÜGİP, TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri Başkan Yardımcılığı koordinatörlüğünde yürütülen “IPA*-INNOFOOD” isimli Avrupa Birliği projesi sonucunda kurulmuştur. Gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm aktörler için bir iletişim ağı ve kümelenme platformu oluşturmayı amaçlayan TÜGİP’ in temel hedefi, gıda sektörü için Ar-Ge ve inovasyonda lider bir platform haline gelmek ve özellikle KOBİ’ler ve girişimler başta olmak üzere Türkiye gıda sektörünün bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta yenilikçiliğe dayalı rekabet gücünü artırmaktır.

Proje kapsamında kurulan Gıda İnovasyon Merkezi’nde 200 makine ve ekipman ile donatılmış 9 ürün kategorisinde pilot işleme tesisleri bulunmaktadır. Gıda İnovasyon Merkezinde: Meyve Suyu İşleme, Fındık Ürünleri Üretim Hattı, Minimal İşlenmiş Gıdalar Hattı, Fermente Gıda İşleme Hattı, Bitkisel Ekstraksiyon Üniteleri, Hazır Yemek ve Deniz Ürünleri İşleme Hattı, Starter Kültür Üretim Hattı ile Süt Ürünleri İşleme Hatları yer almaktadır. Gıda İnovasyon Merkezi çeşitli gıda analizlerinin yapılabileceği, ileri teknolojiyi kullanan 84 modern laboratuvar cihazıyla donatılmıştır.

“Marmara Teknokent TÜGİP Kuluçka Merkezi” ile firmalar kendilerine sunulacak ofislerde geliştirdikleri Ar-Ge projelerinin deneysel çalışmalarını ileri teknolojik cihazlarla donanmış pilot hatlar ve laboratuvarlarda yapabilme imkânı bulacaklardır.

SÜREÇ

BİGGBİO programı kapsamında, iş fikri başvuruları destek almaya hak kazanan girişimcilere sağlanacak hizmetler;

1 ) Marmara Teknokent TÜGİP Kuluçka Merkezi’nde 1 yıl ücretsiz ofis

2 ) İnovasyon ihtiyaç analizi ve mentorluk, danışmanlık

3 ) Ücretsiz Patent Başvuru ve Danışmanlık Desteği

4 ) TÜGİP üyeliğinden faydalanma

5 ) Girişim sermayesi yatırım fonlarına erişim imkânı

6) TÜBİTAK Gıda İnovasyon Merkezi’ndeki pilot hatları indirimli kullanma imkanı

Ortaklar

Marmara Teknokent
tto@marmarateknokent.com.tr
262 676 62 21
Top